Debratech Solutions

+32 (0)51 43 88 39

info@debratechsolutions.be

Vredestraat 1, B-8700 Tielt

Global High Precision Toolshop, European Quality

De partners van DeBra Tech Solutions zijn niet lukraak gekozen

 

voorafselectiedebra22012015.jpg

Meer dan 300 toolshops zijn in het verleden al door ons gescreend. Daarbij doorliepen ze een grondig selectieproces op basis van de volgende criteria:

  • Voorselectie potentiële partner op basis van match met vooropgestelde criteria
  • Audit ter plaatse bij de partner
  • Meerdere testbestellingen per partner en regelmatige review van de geleverde performance 
performanceselectiedebra22012015.jpg

Voldoen de geleverde onderdelen aan de kwaliteitseisen ?

Op regelmatige basis worden onderdelen nagemeten en de resultaten worden vergeleken met de meetrapporten van de partners. Op die manier controleren we niet alleen de eigenlijke afmetingen maar ook de betrouwbaarheid van het meetrapport van onze partners. Uiteraard wordt er met de partner gecommuniceerd over de resultaten, ook al zijn die OK. Toolshops die de gevraagde nauwkeurigheden niet aankunnen of toolshops die geen betrouwbaar meetrapport afleveren, worden uit de selectie geschrapt.

Worden de gevraagde grondstoffen gebruikt ?

Onze geselecteerde partners gebruiken hoofdzakelijk staalsoorten geïmporteerd uit Europa. Op vraag van de klant kunnen er materiaalcertificaten afgeleverd worden. Alternatieve materialen worden enkel gebruikt na goedkeuring van de klant (in offertefase). Ter controle worden af en toe materiaalanalyses en hardheidsmetingen uitgevoerd. Toolshops die niet de gevraagde grondstoffen gebruiken, worden onverbiddelijk uit de selectie verwijderd.

Wordt er tijdig en correct geleverd ?

De delivery performance van alle partners wordt op de voet gevolgd. Op regelmatige tijdstippen worden de leveringstermijnen van alle partners vergeleken met hun respectievelijke bevestigde termijnen. Indien we vaststellen dat de leveringstermijnen steeds minder gerespecteerd worden, wordt de follow-up van de lopende projecten opgeschroefd en sporen we de partner aan tot verbeteringsacties. Bedrijven die er niet in slagen om binnen afzienbare tijd hun performance weer op peil te krijgen, worden uit de selectie geweerd.

Select netwerk van betrouwbare partners

De meeste van onze partners zijn actief in Azië, met zwaartepunt in China, Taiwan en Maleisië.

Het zijn stuk voor stuk bedrijven die reeds langere tijd leveren aan de veeleisende industrie van stekkers en connectoren voor Automotive & Telecom en daardoor minimaal ISO9001 gecertificeerd zijn. Termen als top quality, excellent delivery performance, traceability, … zijn voor onze partners zeker geen loze begrippen.

Omdat het bovenstaand selectieproces zijn degelijkheid heeft bewezen, gebruiken we ook vandaag nog dezelfde procedure om nieuwe potentiële partners te selecteren.